รายชื่อทัพที่ลงทะเบียนสงครามชิงเมือง

สงครามชิงเมือง
รายชื่อทัพที่ลงทะเบียน สงครามชิงเมือง
เริ่มประกาศรายชื่อ ทัพ-หัวหน้าทัพ-สมาชิกทัพ-ก๊ก
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
สิ้นสุดการลงทะเบียน
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 น.
ขั้นตอนการลงทะเบียน
- หัวหน้าทัพ(ใช้บัญชีเฟสบุ๊คที่ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลได้เท่านั้น) ยื่นความจำนงเข้าร่วมสงคราม
- แจ้งชื่อบัญชีที่ใช้รับเงินรางวัล (ชื่อ เลขที่บัญชีธนาคาร)
- แจ้งชื่อ ทัพ,ชื่อตัวละครหัวหน้าทัพ,จำนวนผู้ร่วมทัพ,รายชื่อตัวละครสมาชิกทัพ,ก๊ก

giftcode Fanpage Discord Support Top
Loading...
ระบบกำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...