ชื่อไอเท็ม คำอธิบาย ระดับ
บัตรจอมยุทธ์ หลักฐานสามารถเข้าสู่ค่ายศึกโลหิต. 0
เคล็ดวิชารักษาชีวิต สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[วิชารักษาชีวิต] 0
เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[วิชารักษาชีวิตชั้นสูง] 0
เคล็ดม่านคุ้มกันรักษาชีวิต สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ม่านคุ้มกันรักษาชีวิต] 0
เคล็ดวิชาฟื้นชีพ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[วิชาฟื้นชีพ] 0
เคล็ดวิชาสลายอาคม สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[วิชาสลายอาคม] 0
เคล็ดม่านคุ้มกันสลายอาคม สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ม่านคุ้มกันสลายอาคม] 0
เคล็ดแปรผันปราณ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[แปรผันปราณ] 0
เคล็ดเวทข้อมือเหล็ก สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เวทข้อมือเหล็ก] 0
เคล็ดเวทกายแกร่ง สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เวทกายแกร่ง] 0
เคล็ดเวทกระบี่วายุ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เวทย์กระบี่วายุ] 0
เคล็ดเวทตามาร สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เวทย์ตามาร] 0
เคล็ดเวทเทพโยกย้าย สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เวทย์เทพโยกย้าย] 0
เคล็ดเวทรวมปราณ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เวทรวมปราณ] 0
เคล็ดเวทม่านคุ้มกัน สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เวทม่านคุ้มกัน] 0
เคล็ดเสริมพลังทหาร สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เสริมพลังทหาร] 0
เคล็ดจิตทหาร สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[จิตทหาร] 0
เคล็ดม้าเหล็ก สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ม้าเหล็ก] 0
เคล็ดเคลื่อนย้ายพริบตา สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เคลื่อนย้ายพริบตา] 0
เคล็ดส่งพันลี้ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ส่งพันลี้] 0
เคล็ดอาคมเผากาย สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[อาคมเผากาย] 0
เคล็ดอาคมน้ำแข็งผนึก สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[อาคมน้ำแข็งผนึก] 0
เคล็ดอาคมมายาลวง สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[อาคมมายาลวง] 0
เคล็ดอาคมควันพิษ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[อาคมควันพิษ] 0
เคล็ดอาคมปิดการโจมตี สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[อาคมปิดการโจมตี] 0
เคล็ดอาคมปิดไม้ตาย สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[อาคมปิดไม้ตาย] 0
เคล็ดมีดบินทะลวง สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[มีดบินทะลวง] 0
เคล็ดอสนีกระหน่ำ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[อสนีกระหน่ำ] 0
เคล็ดยอดน้ำแข็งโลหิตเยือก สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ยอดน้ำแข็งโลหิต] 0
เคล็ดใจวิญญาณศึก สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[กลองเทพสงคราม] 0
เคล็ดใจปกป้อง สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ระฆังทองคุ้มกาย] 0
เคล็ดกระบี่พิฆาตปิศาจ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[กระบี่พิฆาตปิศาจ] 0
เคล็ดทวนปีศาจ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ทวนปีศาจ] 0
เคล็ดลูกตุ้มทลายเมือง สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ลูกตุ้มทลายเมือง] 0
เคล็ดจักรเหล็กพิฆาต สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[จักรเหล็กพิฆาต] 0
เคล็ดหอกปฐพี สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[หอกปฐพี] 0
เคล็ดหอกพสุธา สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[หอกพสุธา] 0
เคล็ดศรเพลิง สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ศรเพลิง] 0
เคล็ดศิลาอัคคี สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ศิลาอัคคี] 0
เคล็ดเพลิงแดง สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เพลิงแดง] 0
เคล็ดถังระเบิด สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ถังระเบิด] 0
เคล็ดตะเกียงวน สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ตะเกียงวน] 0
เคล็ดไฟแปดทิศ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ไฟแปดทิศ] 0
เคล็ดบัวเพลิง สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[บัวเพลิง] 0
เคล็ดเสาเพลิง สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[เสาเพลิง] 0
เคล็ดมังกรไฟไร้ต้าน สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[มังกรไฟไร้ต้าน] 0
เคล็ดผีร้องเทพครวญ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ผีร้องเทพครวญ] 0
เคล็ดน้ำพุใต้ดิน สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[น้ำพุใต้ดิน] 0
เคล็ดลูกเห็บยักษ์ สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[ลูกเห็บยักษ์] 0
เคล็ดสายฟ้าฟาด สามารถฝึกฝนสกิลขุนพล:#[สายฟ้าฟาด] 0
giftcode Fanpage Discord Support Top
Loading...
ระบบกำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...