ชื่อไอเท็ม คำอธิบาย ระดับ
เกราะโซ่ร้อย เสื้อปกป้องร่างกายทอจากโซ่เหล็ก 1
เสื้อหวาย เสื้อปกป้องร่างกายทอจากหวาย 1
เสื้อผ้าเหล็ก เสื้อปกป้องร่างกายสามารถป้องกันโจมตีสะบั้น 1
เสื้อฝ้ายศิลา ทอจากแร่ใยหิน สามารถป้องกันไฟได้ 1
เสื้อสั้น เสื้อชั้นในทำจากปอหยาบ # (โปรดใช้การเพิ่มพลังมาเพิ่มอานุภาพ) 1
เสื้อแผ่นทอง เสื้อปกป้องร่างกายทอจากแผ่นทอง 1
เสื้อแผ่นหยก เสื้อปกป้องร่างกายทอจากหยก 1
เกราะม้า เกราะสำหรับทหารม้า 1
เสื้อต้นฝ้าย เสื้อปกป้องร่างกายทอจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ 1
เสื้อลายเสือ ชุดค้มกายลายเสือที่น่าเกรงขาม 1
ชุดฟ้าอภัยพันนาง ชุดคุ้มกายที่ทอออกกมาจากพรของ#หญิงสาวพันคน 1
ชุดตะวันทอง อาภรณ์เทพตกทอดมาแต่ยุคโบราณ 1
GMเสื้อแผ่นทอง ชุดป้องกันกายถักด้วยแผ่นทอง. 1
ฅPฆ็ 40
เกราะโซ่ไล่วายุไร้เทียมทาน เกราะโซ่โบราณของเทพสงคราม 50
เสื้อเมฆาหลั่งโลหิต เสื้อโบราณของมือยิงเทพ 50
เสื้อรังสีจอมราชันย์ เสื้อรังสีของกษัตริย์ในตำนาน 50
เสื้อสุริยันฉายแสง ชุดเทพในตำนานที่แข็งแกร่ง 50
เสื้อนางแอ่นสะบั้นเกราะ เสื้อในตำนานของขุนนางตงฉิน 50
หมวกป้องใจไท่เยว่ เกราะวัตถุดิบไฟ,เหล็กอุกาบาต,#หลอมบนเขาไท้ซาน.. 60
เสื้ออ๋องโอสถ เสื้อในถักทอโดยเจ้าแม่หวังหมู่เขาไท้ซาน 60
เกราะโซ่ร้อยจู้หยงกลืนสุริยา เกราะทำจากหินหนู่ว์วา,#เกราะโซ่ร้อยที่หลอมด้วยไฟจู้หยง 60
เสื้อกัดกร่อนวิญญาณก้งกง เกราะทำจากหินหนู่ว์วา,#เสื้อถักทดด้วยน้ำก้งกง 60
ชัยชนะสิบทิศ ชุดพิเศษสีทองหลอมขึ้นเพื่อขุนศึก#แห่งตำนาน 60
หมวกไท่เยว่มาร ทำจากไฟและเหล็กอุกกาบาต#หลอมที่ภูเขาไท่ซาน 60
เสื้ออ๋องโอสถมาร เสื้อด้านในที่ถักทอโดยเจ้าแม่หวังหมู่#แห่งเขาไท่ซาน 60
เกราะจู้หยงมาร ผลิตจากหินหนู่ว์วา#หลอมด้วยไฟจู้หยง 60
เสื้อก้งกงมาร ผลิตจากหินหนู่ว์วา#ทอด้วยน้ำก้งกง 60
เกราะโซ่ร้อยตัว เสื้อป้องกันตัวถักด้วยโซ่ร้อย 95
เสื้อเหล็กหลอม เสื้อป้องกันตัวถักด้วยหวาย 95
เกล็ดกิเลน เสื้อป้องกันตัวป้องกันโจมตีสะบั้น 95
เกล็ดมังกร สร้างด้วยฝ้ายศิลา,มีประสิทธิภาพ#ป้องกันไฟ 95
เกล็ดมังกรกิเลน เสื้อในถักด้วยปอหยาบ.#(กรุณาใช้การเพิ่มพลังเพิ่มคุณสมบัติ) 95
เกราะกระดาน เสื้อปกป้องถักด้วยแผ่นทอง 95
เสื้อเกราะหนัง เสื้อปกป้องถักด้วยหินหยก 95
เสื้ออักษรฟ่าน เกราะสำหรับทหารม้า 95
giftcode Fanpage Discord Support Top
Loading...
ระบบกำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...