ชื่อไอเท็ม คำอธิบาย ระดับ
กระบี่เพชรโลหิต เลี้ยงด้วยเลือดศัตรู, กระบี่เปล่งแสง#ส่องประกายราวกับเพชร 135
เขี้ยววิญญาณโศก อาวุธที่สืบทอดมาแต่โบราณในราชวงศ์ สัญลักษณ์#ช่างเหล็กมากมายทุ่มเทกายใจ#สร้างเป็นอาวุธชิ้นนี้ 135
พัดสมปรารถนา เมื่อโบราณกาลทหารกบฎที่อยู่ในป่าเขา#ใช้งาน เปล่งแสงสีเขียว#เป็นเอกลักษณ์ของพงไพร 135
กระบี่ชื่อเลี่ยน กระบี่วิเศษรูปงูส่องแสงสีเลือด 140
กระบี่สายฟ้าเร็ว เปี่ยมด้วยพลัง เป็นกระบี่วิเศษสามารถขับไล่#ไอปีศาจได้ 140
ดาบมังกรตก ตำนานเล่าว่าเป็นดาบที่สร้างจากเขี้ยว#มังกรไฟ 140
พัดซวนบิง 140
ดาบโรคภัย ดาบที่สะดุดตา 155
ฏ}ค๋ผC 170
บตค๕ฉbร์ 170
ฌ๕ค้คM 170
ฏPตKพWคb 170
ซไชลฎฐ 170
ยrถณฑm 170
ฐญค~คงฎฐ 170
คTค~ฆะฎฐ 170
giftcode Fanpage Discord Support Top
Loading...
ระบบกำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...