รูปประจำตัว ชื่อบอส ระดับ
หมูตะกละ หมูตะกละ 10
ห.กองโจรประดับหมวก ห.กองโจรประดับหมวก 10
ราชาเพลิงแผ่นดิน ราชาเพลิงแผ่นดิน 10
หมูเทพเกเร หมูเทพเกเร 10
หวางม่าย หวางม่าย 13
คนเสเพล คนเสเพล 13
เฉิงอิง เฉิงอิง 13
เซินสง เซินสง 16
เหลยเปียว เหลยเปียว 16
จางเป้า จางเป้า 16
หลิงหลัน หลิงหลัน 20
เซียงหลัน เซียงหลัน 20
ชิงหลัน ชิงหลัน 20
นางมารปลิดชีพ นางมารปลิดชีพ 20
จอมพลเทียนฝง จอมพลเทียนฝง 20
หิมะประหลาด หิมะประหลาด 20
พิษม่วง พิษม่วง 20
เห่ามาร เห่ามาร 20
แม่ทัพเทียนฝง แม่ทัพเทียนฝง 20
หิมะประหลาดยอดเขา หิมะประหลาดยอดเขา 20