รูปประจำตัว ชื่อบอส ระดับ
อู๋เจียว อู๋เจียว 30
ชุยอิง ชุยอิง 30
หวางเฟิง หวางเฟิง 30
นักษัตริย์ปีฉลู นักษัตริย์ปีฉลู 30
ชวีอา ชวีอา 30
เต่าซวี เต่าซวี 30
อิ๋นฮัว อิ๋นฮัว 31
หยูซวง หยูซวง 31
จื่ออี จื่ออี 31
กัวต้าเสียน กัวต้าเสียน 31
จางไป๋ฉี จางไป๋ฉี 31
ไป๋เย่า ไป๋เย่า 31
หวีตีเกิน หวีตีเกิน 31
หวางเฉิง หวางเฉิง 31
เหมยเฉียน เหมยเฉียน 31
เหลยซวี่ เหลยซวี่ 31
จางเฉิง จางเฉิง 31
จางเหยี่ยน จางเหยี่ยน 31
หูไฉ หูไฉ 31
หลี่ต้ามู่ หลี่ต้ามู่ 35