รูปประจำตัว ชื่อบอส ระดับ
จางยั่ง จางยั่ง 51
เจ้าจง เจ้าจง 51
เจี่ยฟ่าน เจี่ยฟ่าน 51
อ้วนหงี อ้วนหงี 51
ฟางเยี่ย ฟางเยี่ย 51
ไขว่เยี่ย ไขว่เยี่ย 51
ไขว่เหลียง ไขว่เหลียง 51
ซุนจาง ซุนจาง 51
ลี่ซง ลี่ซง 51
เหยียนไป๋หู่ เหยียนไป๋หู่ 52
หลิวโจ้ว หลิวโจ้ว 52
กงซุนฟ่าน กงซุนฟ่าน 52
พานฟ่ง พานฟ่ง 52
จ้าวฝู จ้าวฝู 52
ไช่เม่า ไช่เม่า 52
เหวินพิ่น เหวินพิ่น 52
หวงจู่ หวงจู่ 52
เตียวเหลียง เตียวเหลียง 52
เตียวเหลียง รับเงิน เตียวเหลียง รับเงิน 52
กงซุนจั้น รับเงิน กงซุนจั้น รับเงิน 53