รูปประจำตัว ชื่อบอส ระดับ
จ้าวมดอัคคี จ้าวมดอัคคี 61
ห.ยักษ์ ห.ยักษ์ 61
หนอนน้ำแข็งโบราณ หนอนน้ำแข็งโบราณ 61
หลี่อี้ หลี่อี้ 61
สัตว์ปีศาจใต้พิภพ สัตว์ปีศาจใต้พิภพ 61
ซ่งกั่ว ตราหยก ซ่งกั่ว ตราหยก 61
สัตว์น้ำแข็งใต้พิภพ สัตว์น้ำแข็งใต้พิภพ 62
หลิวสวิน หลิวสวิน 62
หวีเซ่อ หวีเซ่อ 62
หลี่ฮุย หลี่ฮุย 63
สวินเจิ้ง สวินเจิ้ง 63
ยักษ์ใต้พิภพ ยักษ์ใต้พิภพ 63
ยักษ์ขวงหมอ ยักษ์ขวงหมอ 64
เติ้งจือ เติ้งจือ 64
เหยียนเซี่ยง เหยียนเซี่ยง 64
หลี่เฟิง หลี่เฟิง 65
หลี่เหยียน หลี่เหยียน 65
ยักษ์ปิงเซียง ยักษ์ปิงเซียง 65
หยางไป่ หยางไป่ 65
หวางฝู่ ฝานเวย หวางฝู่ ฝานเวย 65