รูปประจำตัว ชื่อบอส ระดับ
จี้เหมิง น้ำเงิน จี้เหมิง น้ำเงิน 71
จี้เหมิง แดง จี้เหมิง แดง 72
จี้เหมิง เหลือง จี้เหมิง เหลือง 73
อินขุย;หยินขุย อินขุย;หยินขุย 73
หลิวปา หลิวปา 73
หยางหง หยางหง 74
เป้าจง สามวีรบุรุษ เป้าจง สามวีรบุรุษ 74
มู่ซุ่น สามวีรบุรุษ มู่ซุ่น สามวีรบุรุษ 74
แพอั๋น;เผิงอัน แพอั๋น;เผิงอัน 74
จี้เหมิง ม่วง จี้เหมิง ม่วง 74
แร็พเตอร์ เขียว แร็พเตอร์ เขียว 75
เหลยป๋อ เหลยป๋อ 75
โจวจิ้ง โจวจิ้ง 75
โจวจิ้ง สวนท้อ โจวจิ้ง สวนท้อ 75
เล่าเอี๋ยน สวนท้อ เล่าเอี๋ยน สวนท้อ 75
เฉินจี้ เฉินจี้ 76
เกาเพ่ย เกาเพ่ย 76
แร็พเตอร์ น้ำเงิน แร็พเตอร์ น้ำเงิน 76
เงียมเพ็ก;เฉินปี้ เงียมเพ็ก;เฉินปี้ 76
หวางควง สามวีรบุรุษ หวางควง สามวีรบุรุษ 76