รูปประจำตัว ชื่อบอส ระดับ
บังเล้;เฝิงหลี่ บังเล้;เฝิงหลี่ 81
ฟางเยี่ย สามวีรบุรุษ ฟางเยี่ย สามวีรบุรุษ 81
พานฟ่ง สามวีรบุรุษ พานฟ่ง สามวีรบุรุษ 82
หลี่ฝู;หลีฟู หลี่ฝู;หลีฟู 82
สวี่โยว ฉางอัน สวี่โยว ฉางอัน 82
เอียวฮอง;หยางเฟิ่ง เอียวฮอง;หยางเฟิ่ง 82
หวางเหล่ย หวางเหล่ย 82
สวี่โยว สวี่โยว 82
เกาซั่ว เกาซั่ว 82
อองสิ้ว อองสิ้ว 83
เถียนโฉว เถียนโฉว 83
เติ้งเสียน เติ้งเสียน 83
นายชิงคู่ 50 นายชิงคู่ 50 83
นางโลมยั่วสวาทชิงคู่ 50 นางโลมยั่วสวาทชิงคู่ 50 83
ม้าเอี๋ยน ม้าเอี๋ยน 84
เฉียวหยุย เฉียวหยุย 84
หวางชัง หวางชัง 84
หลี่เฟิง หลี่เฟิง 84
จางอี้ จางอี้ 85
หลิงเปา หลิงเปา 85